Engelsk ordbokTips: I de fleste nettlesere kan man slå opp et hvilket som helst ord utelukkende ved å dobbeltklikke på det.

Engelsk verb: amuse

1. amuse (om adferd) occupy in an agreeable, entertaining or pleasant fashion


Eksempler med tilsvarende betydningThe play amused the ladies.


Eksempler på anvendelseSam cannot amuse Sue , The performance is likely to amuse Sue


Ord med samme betydning (synonymer)disport, divert


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkentertain

2. amuse (om kommunikasjon) make (somebody) laugh


Eksempler med tilsvarende betydningThe clown amused the children.


Eksempler på anvendelseSam cannot amuse Sue


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkcheer, cheer up, jolly along, jolly up


Mere spesifikke uttrykkconvulse

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk