Engelsk ordbogTip: Klik på 'Bogmærke' for at tilføje den aktuelle side til dine bogmærker i browseren.

Engelsk navneord: bob

1. bob (om mængde el. mål) a former monetary unit in Great Britain


Termer med samme betydning (synonymer)British shilling, shilling


Mindre specifikke termerBritish monetary unit


Omfatter disse specifikke termercent

2. bob (i anatomi) a hair style for women and children; a short haircut all around


Mindre specifikke termercoif, coiffure, hair style, hairdo, hairstyle

3. bob (om genstand) a long racing sled (for 2 or more people) with a steering mechanism


Termer med samme betydning (synonymer)bobsled, bobsleigh


Mindre specifikke termersled, sledge, sleigh

4. bob (om genstand) a hanging weight, especially a metal ball on a string


Mindre specifikke termerweight


Mere specifikke termerkite tail, plumb, plumb bob, plummet, sounding lead


Omfatter disse overordnede termerpendulum

5. bob (om genstand) a small float usually made of cork; attached to a fishing line


Termer med samme betydning (synonymer)bobber, bobfloat, cork


Mindre specifikke termerfloat


Tilhører disse overordnede termerfishing gear, fishing rig, fishing tackle, rig, tackle

6. bob (om dyr) a short or shortened tail of certain animals


Termer med samme betydning (synonymer)bobtail, dock


Mindre specifikke termertail

7. bob (om handling) a short abrupt inclination (as of the head)


Eksempler med tilsvarende betydningHe gave me a short bob of acknowledgement.


Mindre specifikke termerinclination, inclining


Engelsk udsagnsord: bob

1. bob (om bevægelse) move up and down repeatedly


Eksempler med tilsvarende betydningHer rucksack bobbed gently on her back.


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre specifikke termermove


Mere specifikke termerbob about, bob around, dabble

2. bob (om bevægelse) ride a bobsled


Eksempler med tilsvarende betydningThe boys bobbed down the hill screaming with pleasure.


Termer med samme betydning (synonymer)bobsled


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termersled, sleigh


Overordnet emneområdeathletics, sport

3. bob (om relation) remove or shorten the tail of an animal


Termer med samme betydning (synonymer)dock, tail


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termercut

4. bob (om kommunikation) make a curtsy; usually done only by girls and women; as a sign of respect


Eksempler med tilsvarende betydningShe curtsied when she shook the Queen's hand.


Termer med samme betydning (synonymer)curtsy


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre specifikke termergreet, recognise, recognize


Kan forårsagebow, bow down

5. bob (i anatomi) cut hair in the style of a bob


Eksempler med tilsvarende betydningBernice bobs her hair these days!.


Eksempler på anvendelseThey bob their hair


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerarrange, coif, coiffe, coiffure, do, dress, set

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2023 onlineordbog.dk