Engelsk ordbogTip: Stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter nul eller flere tegn.

Engelsk udsagnsord: frustrate

1. frustrate (om adfærd) hinder or prevent (the efforts, plans, or desires) of


Eksempler med tilsvarende betydningWhat ultimately frustrated every challenger was Ruth's amazing September surge.
Foil your opponent.


Termer med samme betydning (synonymer)baffle, bilk, cross, foil, queer, scotch, spoil, thwart


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerforbid, foreclose, forestall, preclude, prevent


Mere specifikke termerdash, disappoint, let down, ruin, short-circuit

2. frustrate (om følelse) treat cruelly


Eksempler med tilsvarende betydningThe children tormented the stuttering teacher.


Eksempler på anvendelseThe performance is likely to frustrate Sue


Termer med samme betydning (synonymer)bedevil, crucify, dun, rag, torment


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre specifikke termerbeset, chevvy, chevy, chivvy, chivy, harass, harry, hassle, molest, plague, provoke


Mere specifikke termerbadger, beleaguer, bug, hamstring, madden, oppress, persecute, pester, tease

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2018 onlineordbog.dk