Engelsk ordbogTip: Jokertegn må gerne anvendes flere gange i hver søgning.

Engelsk udsagnsord: bedevil

1. bedevil (om følelse) treat cruelly


Eksempler med tilsvarende betydningThe children tormented the stuttering teacher.


Termer med samme betydning (synonymer)crucify, dun, frustrate, rag, torment


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre specifikke termerbeset, chevvy, chevy, chivvy, chivy, harass, harry, hassle, molest, plague, provoke


Mere specifikke termerbadger, beleaguer, bug, hamstring, madden, oppress, persecute, pester, tease

2. bedevil (om erkendelse) be confusing or perplexing to; cause to be unable to think clearly


Eksempler med tilsvarende betydningThese questions confuse even the experts.
This question completely threw me.
This question befuddled even the teacher.


Eksempler på anvendelseThe performance is likely to bedevil Sue


Termer med samme betydning (synonymer)befuddle, confound, confuse, discombobulate, fox, fuddle, throw


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre specifikke termerbe


Mere specifikke termeramaze, baffle, beat, bewilder, demoralize, disorient, disorientate, dumbfound, flummox, get, gravel, mystify, nonplus, perplex, pose, puzzle, stick, stupefy, vex


Udsagnsord med lignende betydningconfuse, disconcert, flurry, put off

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2018 onlineordbog.dk