Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk udsagnsord: circularise

1. circularise (om adfærd) canvass by distributing letters


Termer med samme betydning (synonymer)circularize


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre specifikke termercanvas, canvass, poll

2. circularise (om bevægelse) distribute circulars to


Termer med samme betydning (synonymer)circularize


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termersend around

3. circularise (om kommunikation) cause to become widely known


Eksempler med tilsvarende betydningSpread information.
Circulate a rumor.
Broadcast the news.


Termer med samme betydning (synonymer)broadcast, circularize, circulate, diffuse, disperse, disseminate, distribute, pass around, propagate, spread


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerair, bare, publicise, publicize


Mere specifikke termercarry, generalise, generalize, podcast, popularise, popularize, run, sow, vulgarise, vulgarize


Medførercirculate, go around, spread


Udsagnsord med lignende betydningcirculate, go around, spread

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2018 onlineordbog.dk