Engelsk ordbogTip: Klik på 'Bogmærke' for at tilføje den aktuelle side til dine bogmærker i browseren.

Engelsk udsagnsord: spew

1. spew (i anatomi) expel or eject (saliva or phlegm or sputum) from the mouth


Eksempler med tilsvarende betydningThe father of the victim spat at the alleged murderer.


Eksempler på anvendelseThe women spew water into the bowl


Termer med samme betydning (synonymer)ptyalise, ptyalize, spit, spue


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something


Mindre specifikke termercough out, cough up, expectorate, spit out, spit up

2. spew (i anatomi) eject or send out in large quantities, also metaphorical


Eksempler med tilsvarende betydningThe volcano spews out molten rocks every day.
The editors of the paper spew out hostile articles about the Presidential candidate.


Termer med samme betydning (synonymer)eruct, spew out


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerdischarge, eject, exhaust, expel, release

3. spew (i anatomi) eject the contents of the stomach through the mouth


Eksempler med tilsvarende betydningAfter drinking too much, the students vomited.
He purged continuously.
The patient regurgitated the food we gave him last night.


Termer med samme betydning (synonymer)barf, be sick, cast, cat, chuck, disgorge, honk, puke, purge, regorge, regurgitate, retch, sick, spue, throw up, upchuck, vomit, vomit up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre specifikke termeregest, eliminate, excrete, pass


Termer med modsat betydning (antonymer)keep down

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk