Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: passion

1. passion (om følelse) a strong feeling or emotion


Ord med samme betydning (synonymer)passionateness


Mindre spesifikke uttrykkfeeling


Mere spesifikke uttrykkabandon, ardor, ardour, fervency, fervidness, fervor, fervour, fire, infatuation, storminess, wildness

2. passion (om egenskap) the trait of being intensely emotional


Ord med samme betydning (synonymer)heat, warmth


Mindre spesifikke uttrykkemotionalism, emotionality


Mere spesifikke uttrykkfieriness

3. passion (om tilstand) something that is desired intensely


Eksempler med tilsvarende betydningHis rage for fame destroyed him.


Ord med samme betydning (synonymer)rage


Mindre spesifikke uttrykkdesire

4. passion (om motiv) an irrational but irresistible motive for a belief or action


Ord med samme betydning (synonymer)cacoethes, mania


Mindre spesifikke uttrykkirrational motive


Mere spesifikke uttrykkagromania, alcoholism, dipsomania, egomania, kleptomania, logomania, logorrhea, monomania, necromania, necrophilia, necrophilism, phaneromania, possession, potomania, pyromania, trichotillomania

5. passion (om følelse) a feeling of strong sexual desire


Mindre spesifikke uttrykkconcupiscence, eros, physical attraction, sexual desire

6. passion (om erkjendelse) any object of warm affection or devotion


Eksempler med tilsvarende betydningThe theater was her first love.
He has a passion for cock fighting.


Ord med samme betydning (synonymer)love


Mindre spesifikke uttrykkobject

7. Passion (om tilstand) the suffering of Jesus at the Crucifixion


Ord med samme betydning (synonymer)Passion of Christ


Mindre spesifikke uttrykkagony, excruciation, suffering

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk