Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk verb: deaden

1. deaden (om endring) make vague or obscure or make (an image) less visible


Eksempler med tilsvarende betydningMuffle the message.


Ord med samme betydning (synonymer)damp, dampen


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkbreak, damp, dampen, soften, weaken

2. deaden (om relasjon) cut a girdle around so as to kill by interrupting the circulation of water and nutrients


Eksempler med tilsvarende betydningGirdle the plant.


Ord med samme betydning (synonymer)girdle


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkincise


Overordnet kategoriflora, plant, plant life

3. deaden (om endring) make vapid or deprive of spirit


Eksempler med tilsvarende betydningDeadened wine.


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify

4. deaden (om endring) lessen the momentum or velocity of


Eksempler med tilsvarende betydningDeaden a ship's headway.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkretard

5. deaden (om endring) become lifeless, less lively, intense, or active; lose life, force, or vigor


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkchange

6. deaden (om endring) make less lively, intense, or vigorous; impair in vigor, force, activity, or sensation


Eksempler med tilsvarende betydningTerror blunted her feelings.
Deaden a sound.


Ord med samme betydning (synonymer)blunt


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify


Mere spesifikke uttrykkbreak, damp, dampen, obtund, petrify, soften, weaken


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)liven, liven up, enliven, animate, invigorate

7. deaden (om endring) convert (metallic mercury) into a grey powder consisting of minute globules, as by shaking with chalk or fatty oil


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkconvert


Overordnet kategorichemical science, chemistry

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk