Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: lighten

1. lighten (om følelse) make more cheerful


Eksempler med tilsvarende betydningThe conversation lightened me up a bit.


Ord med samme betydning (synonymer)buoy up, lighten up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkcheer


Medførerbuoy up, lighten, lighten up


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)weigh down, weigh on

2. lighten (om relasjon) reduce the weight on; make lighter


Eksempler med tilsvarende betydningShe lightened the load on the tired donkey.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkdisburden, unburden

3. lighten (om kommunikasjon) become more cheerful


Eksempler med tilsvarende betydningAfter a glass of wine, he lightened up a bit.


Ord med samme betydning (synonymer)buoy up, lighten up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkcheer, cheer up, chirk up

4. lighten (om endring) make lighter or brighter


Eksempler med tilsvarende betydningThe paint will brighten the room.


Ord med samme betydning (synonymer)brighten, lighten up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)darken

5. lighten (om endring) become lighter


Eksempler med tilsvarende betydningThe room lightened up.


Ord med samme betydning (synonymer)lighten up


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkchange


Mere spesifikke uttrykkillume, illuminate, illumine, irradiate, light, light up


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)darken

6. lighten (om endring) alleviate or remove (pressure or stress) or make less oppressive


Eksempler med tilsvarende betydningRelieve the pressure and the stress.
Lighten the burden of caring for her elderly parents.


Ord med samme betydning (synonymer)relieve


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkmitigate

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk