Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: crumple

1. crumple (om bevegelse) fall apart


Eksempler med tilsvarende betydningThe building crumbled after the explosion.
Negotiations broke down.


Ord med samme betydning (synonymer)break down, collapse, crumble, tumble


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkchange integrity

2. crumple (om relasjon) fold or collapse


Eksempler med tilsvarende betydningHis knees buckled.


Ord med samme betydning (synonymer)buckle


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkbreak, cave in, collapse, fall in, founder, give, give way

3. crumple (om relasjon) to gather something into small wrinkles or folds


Eksempler med tilsvarende betydningShe puckered her lips.


Eksempler på anvendelseThey crumple the sheets


Ord med samme betydning (synonymer)cockle, knit, pucker, rumple


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcrease, crinkle, crisp, ruckle, scrunch, scrunch up, wrinkle


Utsagnsord med lignende betydningdraw

4. crumple (om endring) become wrinkled or crumpled or creased


Eksempler med tilsvarende betydningThis fabric won't wrinkle.


Eksempler på anvendelseThe sheets didn't crumple, These fabrics crumple easily


Ord med samme betydning (synonymer)crease, crinkle, rumple, wrinkle


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkfold, fold up

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk