Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: pachytene

1. pachytene (om prosess) the third stage of the prophase of meiosis


Mindre spesifikke uttrykkphase, stage


Omfatter disse overordnede uttrykkeneprophase

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk