Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: Hunt

1. Hunt (om person) Englishman and Pre-Raphaelite painter (1827-1910)


Ord med samme betydning (synonymer)Holman Hunt, William Holman Hunt


Eksempler på mindre spesifikke uttrykkPre-Raphaelite

2. Hunt (om person) United States architect (1827-1895)


Ord med samme betydning (synonymer)Richard Morris Hunt


Eksempler på mindre spesifikke uttrykkarchitect, designer

3. Hunt (om person) British writer who defended the Romanticism of Keats and Shelley (1784-1859)


Ord med samme betydning (synonymer)James Henry Leigh Hunt, Leigh Hunt


Eksempler på mindre spesifikke uttrykkauthor, writer

4. hunt (om gruppe) an association of huntsmen who hunt for sport


Ord med samme betydning (synonymer)hunt club


Mindre spesifikke uttrykkclub, gild, guild, lodge, order, social club, society

5. hunt (om erkjendelse) an instance of searching for something


Eksempler med tilsvarende betydningThe hunt for submarines.


Mindre spesifikke uttrykksearch

6. hunt (om handling) the activity of looking thoroughly in order to find something or someone


Ord med samme betydning (synonymer)hunting, search


Mindre spesifikke uttrykkactivity


Mere spesifikke uttrykkexploration, forage, foraging, frisk, frisking, looking, looking for, manhunt, quest, ransacking, rummage, scouring, seeking, shakedown

7. hunt (om handling) the work of finding and killing or capturing animals for food or pelts


Ord med samme betydning (synonymer)hunting


Mindre spesifikke uttrykklabor, labour, toil


Mere spesifikke uttrykkbirdnesting, canned hunt, predation, stalk, stalking, still hunt

8. hunt (om handling) the pursuit and killing or capture of wild animals regarded as a sport


Ord med samme betydning (synonymer)hunting


Mindre spesifikke uttrykkblood sport, field sport, outdoor sport


Mere spesifikke uttrykkbattue, beagling, coursing, deer hunt, deer hunting, duck hunting, ducking, fox hunting, foxhunt, pigsticking


Forekomster i samme kategoribag, batfowl, ensnare, entrap, gin, snare, trammel, trap


Engelsk verb: hunt

1. hunt (om konkurranse) pursue for food or sport (as of wild animals)


Eksempler med tilsvarende betydningGoering often hunted wild boars in Poland.
The dogs are running deer.
The Duke hunted in these woods.


Eksempler på anvendelseThe men hunt the area for animals , The men hunt for animals in the area


Ord med samme betydning (synonymer)hunt down, run, track down


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkcapture, catch


Mere spesifikke uttrykkambush, course, drive, drive, falcon, ferret, forage, fowl, fowl, foxhunt, hawk, jack, jacklight, poach, rabbit, scrounge, seal, snipe, still-hunt, turtle, whale


Utsagnsord med lignende betydninghunt, run

2. hunt (om bevegelse) pursue or chase relentlessly


Eksempler med tilsvarende betydningThe hunters traced the deer into the woods.
The detectives hounded the suspect until they found him.


Ord med samme betydning (synonymer)hound, trace


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkchase, chase after, dog, give chase, go after, tag, tail, track, trail


Mere spesifikke uttrykkferret

3. hunt (om bevegelse) chase away, with as with force


Eksempler med tilsvarende betydningThey hunted the unwanted immigrants out of the neighborhood.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkdrive out, force out, rouse, rout out

4. hunt (om bevegelse) yaw back and forth about a flight path


Eksempler med tilsvarende betydningThe plane's nose yawed.


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkyaw


Overordnet kategoriaeroplane, airplane, plane

5. hunt (om bevegelse) oscillate about a desired speed, position, or state to an undesirable extent


Eksempler med tilsvarende betydningThe oscillator hunts about the correct frequency.


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkoscillate, vibrate

6. hunt (om relasjon) seek, search for


Eksempler med tilsvarende betydningShe hunted for her reading glasses but was unable to locate them.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykklook for, search, seek

7. hunt (om konkurranse) search (an area) for prey


Eksempler med tilsvarende betydningThe King used to hunt these forests.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykklook, search


Utsagnsord med lignende betydninghunt, hunt down, run, track down

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk