Engelsk ordbogTip: Klik på 'Bogmærke' for at tilføje den aktuelle side til dine bogmærker i browseren.

Engelsk navneord: Hunt

1. Hunt (om person) Englishman and Pre-Raphaelite painter (1827-1910)


Termer med samme betydning (synonymer)Holman Hunt, William Holman Hunt


Eksempler på forekomster af mindre specifikke termerPre-Raphaelite

2. Hunt (om person) United States architect (1827-1895)


Termer med samme betydning (synonymer)Richard Morris Hunt


Eksempler på forekomster af mindre specifikke termerarchitect, designer

3. Hunt (om person) British writer who defended the Romanticism of Keats and Shelley (1784-1859)


Termer med samme betydning (synonymer)James Henry Leigh Hunt, Leigh Hunt


Eksempler på forekomster af mindre specifikke termerauthor, writer

4. hunt (om gruppe) an association of huntsmen who hunt for sport


Termer med samme betydning (synonymer)hunt club


Mindre specifikke termerclub, gild, guild, lodge, order, social club, society

5. hunt (om erkendelse) an instance of searching for something


Eksempler med tilsvarende betydningThe hunt for submarines.


Mindre specifikke termersearch

6. hunt (om handling) the activity of looking thoroughly in order to find something or someone


Termer med samme betydning (synonymer)hunting, search


Mindre specifikke termeractivity


Mere specifikke termerexploration, forage, foraging, frisk, frisking, looking, looking for, manhunt, quest, ransacking, rummage, scouring, seeking, shakedown

7. hunt (om handling) the work of finding and killing or capturing animals for food or pelts


Termer med samme betydning (synonymer)hunting


Mindre specifikke termerlabor, labour, toil


Mere specifikke termerbirdnesting, canned hunt, predation, stalk, stalking, still hunt

8. hunt (om handling) the pursuit and killing or capture of wild animals regarded as a sport


Termer med samme betydning (synonymer)hunting


Mindre specifikke termerblood sport, field sport, outdoor sport


Mere specifikke termerbattue, beagling, coursing, deer hunt, deer hunting, duck hunting, ducking, fox hunting, foxhunt, pigsticking


Indenfor samme emneområdebag, batfowl, ensnare, entrap, gin, snare, trammel, trap


Engelsk udsagnsord: hunt

1. hunt (om konkurrence) pursue for food or sport (as of wild animals)


Eksempler med tilsvarende betydningGoering often hunted wild boars in Poland.
The dogs are running deer.
The Duke hunted in these woods.


Eksempler på anvendelseThe men hunt the area for animals , The men hunt for animals in the area


Termer med samme betydning (synonymer)hunt down, run, track down


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre specifikke termercapture, catch


Mere specifikke termerambush, course, drive, drive, falcon, ferret, forage, fowl, fowl, foxhunt, hawk, jack, jacklight, poach, rabbit, scrounge, seal, snipe, still-hunt, turtle, whale


Udsagnsord med lignende betydninghunt, run

2. hunt (om bevægelse) pursue or chase relentlessly


Eksempler med tilsvarende betydningThe hunters traced the deer into the woods.
The detectives hounded the suspect until they found him.


Termer med samme betydning (synonymer)hound, trace


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre specifikke termerchase, chase after, dog, give chase, go after, tag, tail, track, trail


Mere specifikke termerferret

3. hunt (om bevægelse) chase away, with as with force


Eksempler med tilsvarende betydningThey hunted the unwanted immigrants out of the neighborhood.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre specifikke termerdrive out, force out, rouse, rout out

4. hunt (om bevægelse) yaw back and forth about a flight path


Eksempler med tilsvarende betydningThe plane's nose yawed.


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre specifikke termeryaw


Overordnet emneområdeaeroplane, airplane, plane

5. hunt (om bevægelse) oscillate about a desired speed, position, or state to an undesirable extent


Eksempler med tilsvarende betydningThe oscillator hunts about the correct frequency.


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre specifikke termeroscillate, vibrate

6. hunt (om relation) seek, search for


Eksempler med tilsvarende betydningShe hunted for her reading glasses but was unable to locate them.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerlook for, search, seek

7. hunt (om konkurrence) search (an area) for prey


Eksempler med tilsvarende betydningThe King used to hunt these forests.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerlook, search


Udsagnsord med lignende betydninghunt, hunt down, run, track down

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2024 onlineordbog.dk