Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: shrink

1. shrink (om person) a physician who specializes in psychiatry


Ord med samme betydning (synonymer)head-shrinker, psychiatrist


Mindre spesifikke uttrykkmedical specialist, specialist


Mere spesifikke uttrykkalienist, analyst, psychoanalyst


Eksempler på mere spesifikke uttrykkCharles Frederick Menninger, Charles Menninger, Harry Stack Sullivan, Horney, Jaspers, Karen Danielsen Horney, Karen Horney, Karl Augustus Menninger, Karl Jaspers, Karl Menninger, Karl Theodor Jaspers, Menninger, Menninger, Menninger, Sullivan, William Claire Menninger, William Menninger


Engelsk verb: shrink

1. shrink (om endring) wither, as with a loss of moisture


Eksempler med tilsvarende betydningThe fruit dried and shriveled.


Ord med samme betydning (synonymer)shrivel, shrivel up, wither


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkdecrease, diminish, fall, lessen


Mere spesifikke uttrykkatrophy, blast, die back, die down, dry up, mummify

2. shrink (om bevegelse) draw back, as with fear or pain


Eksempler med tilsvarende betydningShe flinched when they showed the slaughtering of the calf.


Ord med samme betydning (synonymer)cringe, flinch, funk, quail, recoil, squinch, wince


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkmove


Mere spesifikke uttrykkretract, shrink back

3. shrink (om endring) reduce in size; reduce physically


Eksempler med tilsvarende betydningHot water will shrink the sweater.
Can you shrink this image?.


Ord med samme betydning (synonymer)reduce


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkdecrease, lessen, minify


Mere spesifikke uttrykkcontract, depopulate, desolate, downsize, miniaturise, miniaturize, reduce, reef, scale down


Medførercontract, shrink

4. shrink (om endring) become smaller or draw together


Eksempler med tilsvarende betydningThe fabric shrank.
The balloon shrank.


Eksempler på anvendelseThese fabrics shrink easily


Ord med samme betydning (synonymer)contract


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkdecrease, diminish, fall, lessen


Mere spesifikke uttrykkflex


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)expand, spread out, stretch

5. shrink (om endring) decrease in size, range, or extent


Eksempler med tilsvarende betydningHis earnings shrank.
My courage shrivelled when I saw the task before me.


Eksempler på anvendelseTheir earnings shrink this year


Ord med samme betydning (synonymer)shrivel


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkdecrease, diminish, fall, lessen

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk