Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: kickshaw

1. kickshaw (om mat) something considered choice to eat


Ord med samme betydning (synonymer)dainty, delicacy, goody, treat


Mindre spesifikke uttrykkaliment, alimentation, nourishment, nutriment, nutrition, sustenance, victuals


Mere spesifikke uttrykkambrosia, bone marrow, choice morsel, confection, gelatin, jelly, marrow, nectar, savory, savoury, sweet, tidbit, titbit

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk