Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk substantiv: jelly

1. jelly (om mat) an edible jelly (sweet or pungent) made with gelatin and used as a dessert or salad base or a coating for foods


Ord med samme betydning (synonymer)gelatin


Mindre spesifikke uttrykkdainty, delicacy, goody, kickshaw, treat


Mere spesifikke uttrykkaspic, calf's-foot jelly, gelatin dessert

2. jelly (om mat) a preserve made of the jelled juice of fruit


Mindre spesifikke uttrykkconserve, conserves, preserve, preserves


Mere spesifikke uttrykkapple jelly, grape jelly

3. jelly (om masse eller substans) any substance having the consistency of jelly or gelatin


Mindre spesifikke uttrykksubstance


Mere spesifikke uttrykkmineral jelly, petrolatum, petroleum jelly


Engelsk verb: jelly

1. jelly (om endring) make into jelly


Eksempler med tilsvarende betydningJellify a liquid.


Ord med samme betydning (synonymer)jellify


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkchange integrity

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk