Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: bone marrow

1. bone marrow (i anatomi) the fatty network of connective tissue that fills the cavities of bones


Ord med samme betydning (synonymer)marrow


Mindre spesifikke uttrykkconnective tissue


Mere spesifikke uttrykkred bone marrow, red marrow, yellow bone marrow, yellow marrow


Omfatter disse overordnede uttrykkenebone, immune system, os

2. bone marrow (om mat) very tender and very nutritious tissue from marrowbones


Ord med samme betydning (synonymer)marrow


Mindre spesifikke uttrykkdainty, delicacy, goody, kickshaw, treat


Omfatter disse overordnede uttrykkenemarrowbone

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk