Engelsk ordbokTips: I de fleste nettlesere kan man slå opp et hvilket som helst ord utelukkende ved å dobbeltklikke på det.

Engelsk verb: indicate

1. indicate (om kommunikasjon) be a signal for or a symptom of


Eksempler med tilsvarende betydningThese symptoms indicate a serious illness.
Her behavior points to a severe neurosis.
The economic indicators signal that the euro is undervalued.


Ord med samme betydning (synonymer)bespeak, betoken, point, signal


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre spesifikke uttrykktell


Mere spesifikke uttrykkaugur, auspicate, betoken, bode, forecast, foreshadow, foretell, mark, omen, portend, predict, prefigure, presage, prognosticate

2. indicate (om kommunikasjon) indicate a place, direction, person, or thing; either spatially or figuratively


Eksempler med tilsvarende betydningI showed the customer the glove section.
He pointed to the empty parking space.
He indicated his opponents.


Ord med samme betydning (synonymer)designate, point, show


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something.
Somebody ----s somebody something.
Somebody ----s something to somebody.
Somebody ----s that CLAUSE


Mindre spesifikke uttrykkinform


Mere spesifikke uttrykkcall attention, finger, point, point out, reflect, signalise, signalize

3. indicate (om kommunikasjon) to state or express briefly


Eksempler med tilsvarende betydningIndicated his wishes in a letter.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something.
Somebody ----s that CLAUSE


Mindre spesifikke uttrykkinform


Mere spesifikke uttrykkcall, read, record, register, show, signify


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)contraindicate

4. indicate (om kommunikasjon) give evidence of


Eksempler med tilsvarende betydningThe evidence argues for your claim.
The results indicate the need for more work.


Ord med samme betydning (synonymer)argue


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykklay out, present, represent

5. indicate (om kommunikasjon) suggest the necessity of an intervention; in medicine


Eksempler med tilsvarende betydningTetracycline is indicated in such cases.


Ord med samme betydning (synonymer)suggest


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre spesifikke uttrykkinform


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)contraindicate

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk