Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: subphylum Tunicata

1. subphylum Tunicata (om dyr) tunicates


Ord med samme betydning (synonymer)subphylum Urochorda, subphylum Urochordata, Tunicata, Urochorda, Urochordata


Mindre spesifikke uttrykkphylum


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneAscidiaceae, class Ascidiaceae, class Larvacea, class Thaliacea, Larvacea, Thaliacea, tunicate, urochord, urochordate


Tilhører disse overordnede uttrykkeneChordata, phylum Chordata

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk