Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk substantiv: urochord

1. urochord (om dyr) primitive marine animal having a saclike unsegmented body and a urochord that is conspicuous in the larva


Ord med samme betydning (synonymer)tunicate, urochordate


Mindre spesifikke uttrykkchordate


Mere spesifikke uttrykkappendicularia, ascidian, doliolum, larvacean, salp, salpa


Tilhører disse overordnede uttrykkenesubphylum Tunicata, subphylum Urochorda, subphylum Urochordata, Tunicata, Urochorda, Urochordata

2. urochord (om dyr) a notochord of a larval tunicate typically confined to the caudal region


Mindre spesifikke uttrykknotochord

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk