Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: spring

1. spring (om tid) the season of growth


Eksempler med tilsvarende betydningThe emerging buds were a sure sign of spring.
He will hold office until the spring of next year.


Ord med samme betydning (synonymer)springtime


Mindre spesifikke uttrykkseason, time of year


Omfatter disse spesifikke uttrykkMarch equinox, spring equinox, vernal equinox

2. spring (om gjenstand) a metal elastic device that returns to its shape or position when pushed or pulled or pressed


Eksempler med tilsvarende betydningThe spring was broken.


Mindre spesifikke uttrykkelastic device


Mere spesifikke uttrykkbedspring, coil spring, leaf spring, mainspring, spiral spring, volute spring

3. spring (om ting) a natural flow of ground water


Ord med samme betydning (synonymer)fountain, natural spring, outflow, outpouring


Mindre spesifikke uttrykkformation, geological formation


Mere spesifikke uttrykkFountain of Youth, geyser, hot spring, thermal spring

4. spring (om sted) a point at which water issues forth


Mindre spesifikke uttrykkbeginning, origin, root, rootage, source

5. spring (om egenskap) the elasticity of something that can be stretched and returns to its original length


Ord med samme betydning (synonymer)give, springiness


Mindre spesifikke uttrykkelasticity, snap

6. spring (om handling) a light, self-propelled movement upwards or forwards


Ord med samme betydning (synonymer)bounce, bound, leap, leaping, saltation


Mindre spesifikke uttrykkjump, jumping


Mere spesifikke uttrykkcaper, capriole, pounce


Engelsk verb: spring

1. spring (om bevegelse) move forward by leaps and bounds


Eksempler med tilsvarende betydningThe horse bounded across the meadow.
The child leapt across the puddle.
Can you jump over the fence?.


Ord med samme betydning (synonymer)bound, jump, leap


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkmove


Mere spesifikke uttrykkbounce, bounce, bound, burst, caper, capriole, curvet, galumph, hop, hop, hop-skip, leapfrog, overleap, pronk, rebound, recoil, resile, reverberate, ricochet, saltate, ski jump, skip, spring, take a hop, vault, vault

2. spring (om tilstand) develop into a distinctive entity


Eksempler med tilsvarende betydningOur plans began to take shape.


Ord med samme betydning (synonymer)form, take form, take shape


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s.
Something is ----ing PP.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkbecome


Mere spesifikke uttrykkregenerate

3. spring (om bevegelse) spring back; spring away from an impact


Eksempler med tilsvarende betydningThe rubber ball bounced.
These particles do not resile but they unite after they collide.


Ord med samme betydning (synonymer)bounce, bound, rebound, recoil, resile, reverberate, ricochet, take a hop


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Something is ----ing PP


Mindre spesifikke uttrykkbound, jump, leap, spring


Mere spesifikke uttrykkbound off, carom, kick, kick back, recoil, skip

4. spring (i anatomi) develop suddenly


Eksempler med tilsvarende betydningThe tire sprang a leak.


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre spesifikke uttrykkacquire, develop, get, grow, produce

5. spring (om kommunikasjon) produce or disclose suddenly or unexpectedly


Eksempler med tilsvarende betydningHe sprang these news on me just as I was leaving.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something on somebody


Mindre spesifikke uttrykkbreak, bring out, disclose, discover, divulge, expose, give away, let on, let out, reveal, unwrap

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk