Engelsk ordbogTip: Jokertegn må gerne anvendes flere gange i hver søgning.

Engelsk tillægsord: major

1. major of greater importance or stature or rank


Eksempler med tilsvarende betydningA major artist.
A major role.
Major highways.


Termer med lignende betydningleading, prima, star, starring, stellar


Termer med modsat betydning (antonymer)minor

2. major greater in scope or effect


Eksempler med tilsvarende betydningA major contribution.
A major improvement.
A major break with tradition.
A major misunderstanding.


Termer med modsat betydning (antonymer)minor

3. major greater in number or size or amount


Eksempler med tilsvarende betydningA major portion (a majority) of the population.
Ursa Major.
A major portion of the winnings.


Termer med lignende betydningbetter


Kendetegnerbulk, majority


Termer med modsat betydning (antonymer)minor

4. major of the field of academic study in which one concentrates or specializes


Eksempler med tilsvarende betydningHis major field was mathematics.


Termer med modsat betydning (antonymer)minor

5. major of a scale or mode


Eksempler med tilsvarende betydningMajor scales.
The key of D major.


Overordnet emneområdemusic


Termer med modsat betydning (antonymer)minor

6. major of greater seriousness or danger


Eksempler med tilsvarende betydningA major earthquake.
A major hurricane.
A major illness.


Termer med modsat betydning (antonymer)minor

7. major of full legal age


Overordnet emneområdejurisprudence, law


Termer med modsat betydning (antonymer)nonaged, underage, minor

8. major of the elder of two boys with the same family name


Eksempler med tilsvarende betydningJones major.


Termer med lignende betydningsenior


Overordnet (geografisk) regionBritain, Great Britain, U.K., UK, United Kingdom, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland


Termer med modsat betydning (antonymer)junior


Engelsk navneord: major

1. major (om person) a commissioned military officer in the United States Army or Air Force or Marines; below lieutenant colonel and above captain


Mindre specifikke termercommissioned military officer


Overordnet emneområdearmed forces, armed services, military, military machine, war machine

2. Major (om person) British statesman who was prime minister from 1990 until 1997 (born in 1943)


Termer med samme betydning (synonymer)John Major, John R. Major, John Roy Major


Eksempler på forekomster af mindre specifikke termernational leader, solon, statesman

3. major (om person) a university student who is studying a particular field as the principal subject


Eksempler med tilsvarende betydningShe is a linguistics major.


Mindre specifikke termereducatee, pupil, student

4. major (om erkendelse) the principal field of study of a student at a university


Eksempler med tilsvarende betydningHer major is linguistics.


Mindre specifikke termerbailiwick, discipline, field, field of study, study, subject, subject area, subject field


Engelsk udsagnsord: major

1. major (om erkendelse) have as one's principal field of study


Eksempler med tilsvarende betydningShe is majoring in linguistics.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s PP


Mindre specifikke termerstudy

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2024 onlineordbog.dk