Engelsk ordbogTip: I de fleste browsere kan man slå et hvilket som helst ord op blot ved at dobbelt-klikke på det.

Engelsk tillægsord: bitter

1. bitter marked by strong resentment or cynicism


Eksempler med tilsvarende betydningAn acrimonious dispute.
Bitter about the divorce.


Termer med samme betydning (synonymer)acrimonious


Termer med lignende betydningresentful


Termer med modsat betydning (antonymer)unresentful

2. bitter very difficult to accept or bear


Eksempler med tilsvarende betydningThe bitter truth.
A bitter sorrow.


Termer med lignende betydningintolerable, unbearable, unendurable


Termer med modsat betydning (antonymer)tolerable

3. bitter harsh or corrosive in tone


Eksempler med tilsvarende betydningAn acerbic tone piercing otherwise flowery prose.
A barrage of acid comments.
Her acrid remarks make her many enemies.
Bitter words.
Blistering criticism.
Caustic jokes about political assassination, talk-show hosts and medical ethics.
A sulfurous denunciation.
A vitriolic critique.


Termer med samme betydning (synonymer)acerb, acerbic, acid, acrid, blistering, caustic, sulfurous, sulphurous, virulent, vitriolic


Termer med lignende betydningunpleasant


Termer med modsat betydning (antonymer)pleasant

4. bitter expressive of severe grief or regret


Eksempler med tilsvarende betydningShed bitter tears.


Termer med lignende betydningsorrowful


Termer med modsat betydning (antonymer)joyful

5. bitter proceeding from or exhibiting great hostility or animosity


Eksempler med tilsvarende betydningA bitter struggle.
Bitter enemies.


Termer med lignende betydninghostile


Termer med modsat betydning (antonymer)amicable

6. bitter causing a sharp and acrid taste experience


Eksempler med tilsvarende betydningQuinine is bitter.


Termer med lignende betydningtasty


Termer med modsat betydning (antonymer)tasteless

7. bitter causing a sharply painful or stinging sensation; used especially of cold


Eksempler med tilsvarende betydningBitter cold.
A biting wind.


Termer med samme betydning (synonymer)biting


Termer med lignende betydningpainful


Termer med modsat betydning (antonymer)painless


Engelsk navneord: bitter

1. bitter (om mad) English term for a dry sharp-tasting ale with strong flavor of hops (usually on draft)


Mindre specifikke termerale


Overordnet (geografisk) regionBritain, Great Britain, U.K., UK, United Kingdom, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

2. bitter (om erkendelse) the taste experience when quinine or coffee is taken into the mouth


Termer med samme betydning (synonymer)bitterness


Mindre specifikke termergustatory perception, gustatory sensation, taste, taste perception, taste sensation

3. bitter (om egenskab) the property of having a harsh unpleasant taste


Termer med samme betydning (synonymer)bitterness


Mindre specifikke termertaste property


Mere specifikke termeracerbity, acridity, acridness


Engelsk biord: bitter

1. bitter extremely and sharply


Eksempler med tilsvarende betydningIt was bitterly cold.
Bitter cold.


Termer med samme betydning (synonymer)bitingly, bitterly, piercingly


Engelsk udsagnsord: bitter

1. bitter (om opfattelse) make bitter


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerchange taste

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2023 onlineordbog.dk