Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: soaking

1. soaking (om prosess) the process of becoming softened and saturated as a consequence of being immersed in water (or other liquid)


Eksempler med tilsvarende betydningA good soak put life back in the wagon.


Ord med samme betydning (synonymer)soak, soakage


Mindre spesifikke uttrykkaction, activity, natural action, natural process

2. soaking (om handling) the act of making something completely wet


Eksempler med tilsvarende betydningHe gave it a good drenching.


Ord med samme betydning (synonymer)drenching, souse, sousing


Mindre spesifikke uttrykkwetting

3. soaking (om handling) washing something by allowing it to soak


Ord med samme betydning (synonymer)soak


Mindre spesifikke uttrykklavation, wash, washing


Engelsk adverb: soaking

1. soaking extremely wet


Eksempler med tilsvarende betydningDripping wet.
Soaking wet.


Ord med samme betydning (synonymer)dripping, sopping

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk