Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: atomic number 33

1. atomic number 33 (om masse eller substans) a very poisonous metallic element that has three allotropic forms; arsenic and arsenic compounds are used as herbicides and insecticides and various alloys; found in arsenopyrite and orpiment and realgar


Ord med samme betydning (synonymer)arsenic, As


Mindre spesifikke uttrykkchemical element, element


Vedrørende disse overordnede uttrykkenearsenopyrite, herbicide, insect powder, insecticide, mispickel, orpiment, realgar, weed killer, weedkiller

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk