Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: arsenopyrite

1. arsenopyrite (om masse eller substans) a silver-white or grey ore of arsenic


Ord med samme betydning (synonymer)mispickel


Mindre spesifikke uttrykkmineral


Vedrørende disse spesifikke uttrykkenearsenic, As, atomic number 33

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk