Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: Myctophidae

1. Myctophidae (om dyr) deep-sea fishes comprising the lantern fishes


Ord med samme betydning (synonymer)family Myctophidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkenelanternfish


Tilhører disse overordnede uttrykkeneIsospondyli, order Isospondyli

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk