Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: Isospondyli

1. Isospondyli (om dyr) most primitive teleost fishes; all are soft-finned: salmon; trout; herring; shad; sardines; anchovies; whitefish; smelts; tarpon


Ord med samme betydning (synonymer)order Isospondyli


Mindre spesifikke uttrykkanimal order


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneAlbulidae, Argentinidae, Clupeidae, Coregonidae, Elopidae, Engraulidae, family Albulidae, family Argentinidae, family Clupeidae, family Coregonidae, family Elopidae, family Engraulidae, family Gonorhynchidae, family Myctophidae, family Osmeridae, family Salmonidae, Gonorhynchidae, Myctophidae, Osmeridae, Salmonidae


Tilhører disse overordnede uttrykkeneMalacopterygii, superorder Malacopterygii

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk