Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: family Myctophidae

1. family Myctophidae (om dyr) deep-sea fishes comprising the lantern fishes


Ord med samme betydning (synonymer)Myctophidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkenelanternfish


Tilhører disse overordnede uttrykkeneIsospondyli, order Isospondyli

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk