Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk verb: disown

1. disown (om forhold) prevent deliberately (as by making a will) from inheriting


Ord med samme betydning (synonymer)disinherit


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkdeprive


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)bequeath, will, leave

2. disown (om kommunikasjon) cast off


Eksempler med tilsvarende betydningShe renounced her husband.
The parents repudiated their son.


Ord med samme betydning (synonymer)renounce, repudiate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkreject


Mere spesifikke uttrykkabjure, apostatise, apostatize, deny, forswear, rebut, recant, refute, resile, retract, swallow, take back, tergiversate, unsay, withdraw

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk