Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk verb: feminise

1. feminise (om endring) assume (more) feminine characteristics


Eksempler med tilsvarende betydningFeminized language.
Feminized frogs.


Ord med samme betydning (synonymer)feminize


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkchange

2. feminise (om endring) to give a (more) feminine, effeminate, or womanly quality or appearance to


Eksempler med tilsvarende betydningThis hairdo feminizes the man.


Ord med samme betydning (synonymer)effeminise, effeminize, feminize, womanize


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk