Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: Book of Psalms

1. Book of Psalms (om kommunikasjon) an Old Testament book consisting of a collection of 150 Psalms


Ord med samme betydning (synonymer)Psalms


Eksempler på mindre spesifikke uttrykkbook


Omfatter disse overordnede uttrykkeneHagiographa, Ketubim, Old Testament, Writings

2. Book of Psalms (om kommunikasjon) a collection of Psalms for liturgical use


Ord med samme betydning (synonymer)Psalter


Mindre spesifikke uttrykkprayer book, prayerbook


Omfatter disse overordnede uttrykkeneBook of Common Prayer

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk