Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: poorness

1. poorness (om tilstand) the state of having little or no money and few or no material possessions


Ord med samme betydning (synonymer)impoverishment, poverty


Mindre spesifikke uttrykkfinancial condition


Mere spesifikke uttrykkdeprivation, destitution, impecuniousness, indigence, need, neediness, pauperism, pauperization, pennilessness, penuriousness, penury, privation, want


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)wealth, wealthiness

2. poorness (om egenskap) less than adequate


Eksempler med tilsvarende betydningThe relative poorness of New England farmland.


Mindre spesifikke uttrykkaridity, barrenness, fruitlessness

3. poorness (om egenskap) the quality of being meager


Eksempler med tilsvarende betydningAn exiguity of cloth that would only allow of miniature capes.


Ord med samme betydning (synonymer)exiguity, leanness, meagerness, meagreness, scantiness, scantness


Mindre spesifikke uttrykkdeficiency, inadequacy, insufficiency


Mere spesifikke uttrykkabstemiousness, spareness, sparseness, sparsity, thinness, wateriness

4. poorness (om egenskap) the quality of being poorly made or maintained


Eksempler med tilsvarende betydningShe was unrecognizable because of the poorness of the photography.


Mindre spesifikke uttrykkinferiority, low quality

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk