Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: thinness

1. thinness (om egenskap) relatively small dimension through an object as opposed to its length or width


Eksempler med tilsvarende betydningThe tenuity of a hair.
The thinness of a rope.


Ord med samme betydning (synonymer)slenderness, tenuity


Mindre spesifikke uttrykkdimension


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)thickness

2. thinness (om egenskap) the property of having little body fat


Ord med samme betydning (synonymer)leanness, spareness


Mindre spesifikke uttrykkbodily property


Mere spesifikke uttrykkboniness, bonyness, emaciation, gauntness, maceration, scrawniness, skinniness, slenderness, slightness, slimness, wiriness


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)fatness, avoirdupois, blubber, fat

3. thinness (om egenskap) the property of being very narrow or thin


Eksempler med tilsvarende betydningHe marvelled at the fineness of her hair.


Ord med samme betydning (synonymer)fineness


Mindre spesifikke uttrykknarrowness

4. thinness (om egenskap) the property of being scanty or scattered; lacking denseness


Ord med samme betydning (synonymer)spareness, sparseness, sparsity


Mindre spesifikke uttrykkexiguity, leanness, meagerness, meagreness, poorness, scantiness, scantness

5. thinness (om egenskap) a consistency of low viscosity


Eksempler med tilsvarende betydningHe disliked the thinness of the soup.


Mindre spesifikke uttrykkbody, consistence, consistency, eubstance


Mere spesifikke uttrykkfluidity, fluidness, liquidity, liquidness, runniness, wateriness


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)thickness

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk