Engelsk ordbokTips: I de fleste nettlesere kan man slå opp et hvilket som helst ord utelukkende ved å dobbeltklikke på det.

Engelsk verb: bunk off

1. bunk off (om tilstand) play truant from work or school


Eksempler med tilsvarende betydningThe boy often plays hooky.


Ord med samme betydning (synonymer)play hooky


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkcut, skip


Overordnet anvendelseargot, cant, jargon, lingo, patois, slang, vernacular

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk