Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk adjektiv: worth

1. worth worthy of being treated in a particular way


Eksempler med tilsvarende betydningAn idea worth considering.
The deserving poor.


Ord med samme betydning (synonymer)deserving


Uttrykk med lignende betydningworthy


Overordnet anvendelseirony


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)unworthy

2. worth having a specified value


Eksempler med tilsvarende betydningNot worth his salt.
Worth her weight in gold.


Uttrykk med lignende betydningvaluable


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)worthless


Engelsk substantiv: worth

1. worth (om mengde eller mål) an indefinite quantity of something having a specified value


Eksempler med tilsvarende betydning10 dollars worth of gasoline.


Mindre spesifikke uttrykkindefinite quantity


Mere spesifikke uttrykkha'p'orth, halfpennyworth, penn'orth, pennyworth

2. worth (om egenskap) the quality that renders something desirable or valuable or useful


Mindre spesifikke uttrykkquality


Mere spesifikke uttrykkdemerit, fault, merit, praisworthiness, price, value, virtue, worthwhileness


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)worthlessness, ineptitude

3. Worth (om person) French couturier (born in England) regarded as the founder of Parisian haute couture; noted for introducing the bustle (1825-1895)


Ord med samme betydning (synonymer)Charles Frederick Worth


Eksempler på mindre spesifikke uttrykkclothes designer, couturier, designer, fashion designer

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk