Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk substantiv: goat

1. goat (om dyr) any of numerous agile ruminants related to sheep but having a beard and straight horns


Ord med samme betydning (synonymer)caprine animal


Mindre spesifikke uttrykkbovid


Mere spesifikke uttrykkbilly, billy goat, Capra hircus, domestic goat, he-goat, kid, nanny, nanny-goat, she-goat, wild goat


Omfatter disse spesifikke uttrykkbeard, horn


Tilhører disse overordnede uttrykkeneCapra, genus Capra

2. goat (om person) a victim of ridicule or pranks


Ord med samme betydning (synonymer)butt, laughingstock, stooge


Mindre spesifikke uttrykkdupe, victim


Mere spesifikke uttrykkApril fool

3. Goat (om person) (astrology) a person who is born while the sun is in Capricorn


Ord med samme betydning (synonymer)Capricorn


Mindre spesifikke uttrykkindividual, mortal, person, somebody, someone, soul


Overordnet kategoriastrology, star divination

4. Goat (om sted) the tenth sign of the zodiac; the sun is in this sign from about December 22 to January 19


Ord med samme betydning (synonymer)Capricorn, Capricorn the Goat


Eksempler på mindre spesifikke uttrykkhouse, mansion, planetary house, sign, sign of the zodiac, star sign

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk