Engelsk ordbokTips: I de fleste nettlesere kan man slå opp et hvilket som helst ord utelukkende ved å dobbeltklikke på det.

Engelsk substantiv: order Cyclostomata

1. order Cyclostomata (om dyr) primitive jawless aquatic vertebrate: lampreys; hagfishes


Ord med samme betydning (synonymer)Cyclostomata


Mindre spesifikke uttrykkanimal order


Tilhører disse spesifikke uttrykkenecyclostome, family Myxinidae, family Petromyzontidae, Hyperoartia, Hyperotreta, Myxinidae, Myxiniformes, Myxinoidea, Myxinoidei, Petromyzoniformes, Petromyzontidae, suborder Hyperoartia, suborder Hyperotreta, suborder Myxiniformes, suborder Myxinoidei, suborder Petromyzoniformes


Tilhører disse overordnede uttrykkeneAgnatha, superclass Agnatha

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk