Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: Cyclostomata

1. Cyclostomata (om dyr) primitive jawless aquatic vertebrate: lampreys; hagfishes


Ord med samme betydning (synonymer)order Cyclostomata


Mindre spesifikke uttrykkanimal order


Tilhører disse spesifikke uttrykkenecyclostome, family Myxinidae, family Petromyzontidae, Hyperoartia, Hyperotreta, Myxinidae, Myxiniformes, Myxinoidea, Myxinoidei, Petromyzoniformes, Petromyzontidae, suborder Hyperoartia, suborder Hyperotreta, suborder Myxiniformes, suborder Myxinoidei, suborder Petromyzoniformes


Tilhører disse overordnede uttrykkeneAgnatha, superclass Agnatha

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk