Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: bundle

1. bundle (om gruppe) a collection of things wrapped or boxed together


Ord med samme betydning (synonymer)package, packet, parcel


Mindre spesifikke uttrykkaccumulation, aggregation, assemblage, collection


Mere spesifikke uttrykkwisp

2. bundle (om gjenstand) a package of several things tied together for carrying or storing


Ord med samme betydning (synonymer)sheaf


Mindre spesifikke uttrykkpackage, parcel


Mere spesifikke uttrykkbale, faggot, fagot, pack, swag

3. bundle (om forhold) a large sum of money (especially as pay or profit)


Eksempler med tilsvarende betydningShe made a bundle selling real estate.
They sank megabucks into their new house.


Ord med samme betydning (synonymer)big bucks, big money, megabucks, pile


Mindre spesifikke uttrykkmoney


Overordnet anvendelseargot, cant, jargon, lingo, patois, slang, vernacular


Engelsk verb: bundle

1. bundle (om relasjon) make into a bundle


Eksempler med tilsvarende betydningHe bundled up his few possessions.


Ord med samme betydning (synonymer)bundle up, roll up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkpack

2. bundle (om relasjon) gather or cause to gather into a cluster


Eksempler med tilsvarende betydningShe bunched her fingers into a fist.


Ord med samme betydning (synonymer)bunch, bunch up, clump, cluster


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s something.
Somebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkform


Mere spesifikke uttrykkagglomerate

3. bundle (om relasjon) compress into a wad


Eksempler med tilsvarende betydningWad paper into the box.


Ord med samme betydning (synonymer)compact, pack, wad


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkarrange, set up


Mere spesifikke uttrykkpuddle


Utsagnsord med lignende betydningcompact, pack

4. bundle (i anatomi) sleep fully clothed in the same bed with one's betrothed


Ord med samme betydning (synonymer)practice bundling


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkcatch some Z's, kip, log Z's, sleep, slumber

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk