Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: pseudoephedrine

1. pseudoephedrine (om masse eller substans) poisonous crystalline alkaloid occurring with ephedrine and isomorphic with it


Mindre spesifikke uttrykkalkaloid

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk