Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: alkaloid

1. alkaloid (om masse eller substans) natural bases containing nitrogen found in plants


Mindre spesifikke uttrykkorganic compound


Mere spesifikke uttrykkatropine, betaine, brucine, caffein, caffeine, cinchonine, curare, ephedrine, ergonovine, ergotamine, Ergotrate Maleate, hyoscine, hyoscyamine, nicotine, physostigmine, pilocarpine, pseudoephedrine, rauwolfia, scopolamine, strychnine, tubocurarine

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk