Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: revolve about

1. revolve about (om tilstand) center upon


Eksempler med tilsvarende betydningHer entire attention centered on her children.
Our day revolved around our work.


Ord med samme betydning (synonymer)center, center on, concentrate on, focus on, revolve around


AnvendelsesmønsterSomething ----s somebody.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkbear on, come to, concern, have-to doe with, pertain, refer, relate, touch, touch on

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk