Engelsk ordbokTips: I de fleste nettlesere kan man slå opp et hvilket som helst ord utelukkende ved å dobbeltklikke på det.

Engelsk adjektiv: motor

1. motor conveying information to the muscles from the CNS


Eksempler med tilsvarende betydningMotor nerves.


Ord med samme betydning (synonymer)centrifugal


Uttrykk med lignende betydningefferent, motorial


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)afferent

2. motor causing or able to cause motion


Eksempler med tilsvarende betydningA motive force.
Motive power.
Motor energy.


Ord med samme betydning (synonymer)motive


Uttrykk med lignende betydningcausative


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)noncausal, noncausative


Engelsk substantiv: motor

1. motor (om gjenstand) machine that converts other forms of energy into mechanical energy and so imparts motion


Mindre spesifikke uttrykkmachine


Mere spesifikke uttrykkelectric motor, engine, stepper, stepping motor

2. motor (om ting) a nonspecific agent that imparts motion


Eksempler med tilsvarende betydningHappiness is the aim of all men and the motor of all action.


Mindre spesifikke uttrykkagent


Engelsk verb: motor

1. motor (om bevegelse) travel or be transported in a vehicle


Eksempler med tilsvarende betydningWe drove to the university every morning.
They motored to London for the theater.


Eksempler på anvendelseThey motor up the hill


Ord med samme betydning (synonymer)drive


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkgo, locomote, move, travel


Kan forårsakeride


Utsagnsord med lignende betydningdrive, take


Overordnet kategoridriving

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk