Engelsk ordbokInfo: Dette webstedet er basert på WordNet fra Princeton University.

Engelsk verb: enjoin

1. enjoin (om kommunikasjon) issue an injunction


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody PP


Mindre spesifikke uttrykkdisallow, forbid, interdict, nix, prohibit, proscribe, veto

2. enjoin (om kommunikasjon) give instructions to or direct somebody to do something with authority


Eksempler med tilsvarende betydningI said to him to go home.
She ordered him to do the shopping.
The mother told the child to get dressed.


Eksempler på anvendelseThey enjoin him to write the letter


Ord med samme betydning (synonymer)order, say, tell


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody to INFINITIVE.
Somebody ----s that CLAUSE


Mindre spesifikke uttrykkrequest


Mere spesifikke uttrykkcall, command, direct, instruct, require, send for, warn

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk