Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: crunch

1. crunch (om begivenhet) the sound of something crunching


Eksempler med tilsvarende betydningHe heard the crunch of footsteps on the gravel path.


Mindre spesifikke uttrykknoise

2. crunch (om tilstand) a critical situation that arises because of a shortage (as a shortage of time or money or resources)


Eksempler med tilsvarende betydningAn end-of-the year crunch.
A financial crunch.


Mindre spesifikke uttrykksituation

3. crunch (om handling) the act of crushing


Ord med samme betydning (synonymer)compaction, crush


Mindre spesifikke uttrykkcompressing, compression


Mere spesifikke uttrykkgrind, mill, pulverisation, pulverization


Engelsk verb: crunch

1. crunch (om kommunikasjon) make a crushing noise


Eksempler med tilsvarende betydningHis shoes were crunching on the gravel.


Ord med samme betydning (synonymer)crackle, scranch, scraunch


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkmake noise, noise, resound


Mere spesifikke uttrykkcrump, scrunch, thud

2. crunch (om relasjon) press or grind with a crushing noise


Ord med samme betydning (synonymer)cranch, craunch, grind


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkpress

3. crunch (om forbruk, inntak eller anvendelse) chew noisily


Eksempler med tilsvarende betydningThe children crunched the celery sticks.


Ord med samme betydning (synonymer)munch


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkchew, jaw, manducate, masticate

4. crunch (om endring) reduce to small pieces or particles by pounding or abrading


Eksempler med tilsvarende betydningGrind the spices in a mortar.
Mash the garlic.


Ord med samme betydning (synonymer)bray, comminute, grind, mash


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkbreak up, fragment, fragmentise, fragmentize


Mere spesifikke uttrykkmill, pestle, pulp

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk