Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk adjektiv: extreme

1. extreme of the greatest possible degree or extent or intensity


Eksempler med tilsvarende betydningExtreme cold.
Extreme caution.
Extreme pleasure.
Utmost contempt.
To the utmost degree.
In the uttermost distress.


Ord med samme betydning (synonymer)utmost, uttermost


Uttrykk med lignende betydningintense


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)mild

2. extreme far beyond a norm in quantity or amount or degree; to an utmost degree


Eksempler med tilsvarende betydningAn extreme example.
Extreme temperatures.
Extreme danger.


Uttrykk med lignende betydningimmoderate


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)moderate

3. extreme beyond a norm in views or actions


Eksempler med tilsvarende betydningAn extreme conservative.
An extreme liberal.
Extreme views on integration.
Extreme opinions.


Uttrykk med lignende betydningimmoderate


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)moderate

4. extreme most distant in any direction


Eksempler med tilsvarende betydningThe extreme edge of town.


Uttrykk med lignende betydningdistant


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)close


Engelsk substantiv: extreme

1. extreme (om egenskap) the furthest or highest degree of something


Eksempler med tilsvarende betydningHe carried it to extremes.


Mindre spesifikke uttrykkdegree, grade, level

2. extreme (om sted) the point located farthest from the middle of something


Ord med samme betydning (synonymer)extreme point, extremum


Mindre spesifikke uttrykkextremity


Mere spesifikke uttrykkacme, apex, peak, vertex

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk