Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: pressurise

1. pressurise (om endring) increase the pressure on a gas or liquid


Ord med samme betydning (synonymer)pressurize, supercharge


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify

2. pressurise (om endring) maintain a certain pressure


Eksempler med tilsvarende betydningThe airplane cabin is pressurized.
Pressurize a space suit.


Ord med samme betydning (synonymer)pressurize


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkhold, keep, maintain

3. pressurise (om endring) increase the pressure in or of


Eksempler med tilsvarende betydningThe captain will pressurize the cabin for the passengers' comfort.


Ord med samme betydning (synonymer)pressurize


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkadjust, correct, set


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)depressurise, depressurize, decompress

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2017 onlineordbog.dk