Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: immobility

1. immobility (om tilstand) remaining in place


Ord med samme betydning (synonymer)fixedness, stationariness


Mindre spesifikke uttrykklifelessness, motionlessness, stillness


Mere spesifikke uttrykkrootage

2. immobility (om egenskap) the quality of not moving


Mindre spesifikke uttrykkquality


Mere spesifikke uttrykkimmotility, immovability, immovableness, inertness


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)mobility

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk