Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: stationariness

1. stationariness (om tilstand) remaining in place


Ord med samme betydning (synonymer)fixedness, immobility


Mindre spesifikke uttrykklifelessness, motionlessness, stillness


Mere spesifikke uttrykkrootage

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk